• LQ 3042

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 31

  Tướng: 39

  Nổi bật: