• LQ 3037

  199,000 CARD
  140,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 27

  Tướng: 40

  Nổi bật: