• LQ 3033

  199,000 CARD
  140,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 28

  Tướng: 41

  Nổi bật: