• LQ 3029

  280,000 CARD
  200,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 33

  Tướng: 47

  Nổi bật: