• LQ 3027

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 32

  Tướng: 47

  Nổi bật: