• LQ 3026

  199,000 CARD
  140,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 33

  Tướng: 42

  Nổi bật: