• LQ 3024

  199,000 CARD
  140,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 13

  Tướng: 39

  Nổi bật: