• LQ 3023

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Tinh Anh

  Trang phục: 36

  Tướng: 41

  Nổi bật: