• LQ 3021

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Vàng

  Trang phục: 32

  Tướng: 40

  Nổi bật: