• LQ 3019

  280,000 CARD
  200,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 34

  Tướng: 42

  Nổi bật: