• LQ 3018

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 28

  Tướng: 43

  Nổi bật: