• LQ 3012

  199,000 CARD
  140,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 33

  Tướng: 39

  Nổi bật: