• LQ 3010

  199,000 CARD
  140,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 20

  Tướng: 37

  Nổi bật: