• LQ 3004

    399,000 CARD
    280,000 ATM

    Rank: Kim Cương

    Trang phục: 41

    Tướng: 45

    Nổi bật: