• LQ 3003

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Bạc

  Trang phục: 31

  Tướng: 46

  Nổi bật: