• LQ 3001

  350,000 CARD
  250,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 48

  Tướng: 49

  Nổi bật: